Harmonika sistem omogućava vam da za nekoliko trenutaka otvaranjem i nizanjem krila, svoj unutrašnji prostor, približite i svom okruženju.
Ovakav sistem pogodan je za objekte sa velikim staklenim površinama, koje se mogu otvoriti celom svojom dužinom, time što se krila pakuju u nizu sa jedne strane.
Naš harmonika sistem projektovan je po najmodernijim standardima i prilagođen svim ljudima koji cene kako kvalitet, tako i samu estetiku.
Sistem u potpunosti zadovoljava sve zvučne, sigurnosne i praktične standarde.