PRILAGODLJIVA ZA UGRADNJU

za sve oblike otvora Vaše garaže.

Pravougaonog oblika

Sa kružnim lukovima

Sa segmentnim lukovima

Sa zakošenim uglovima

BEZBEDNA

Bezbednost na prvom mestu. Konstruisana su tako da je gotovo nemoguće povrijediti ruke u bilo kom njihovom dijelu.
Ukoliko bi prilikom zatvaranja naišla na bilo kakvu prepreku istog trenutka bi se zaustavila i krenula na gore.
Elektronski i mehanički bezbednosni uređaji onemogućavaju nasilno podizanje vrata.

KONSTRUKCIJA SEGMENTNIH VRATA

1 – krajnji nosač osovine 16 – bamper (branik) sa oprugom
2 – koturača 17 – ugaoni držač višenamenski sa učvršćivačem na plafon
3 – osovina 18 – reza sa oprugom
4 – torziona opruga 19 – ručica
5 – višenamenski unutrašnji nosač osovine 20 – aluminijumski donji profil
6 – spajalica osovine 21 – donji zaptivač
7 – gornja zaptivka 22 – srednja šarka
8 – aluminijumski gornji profil 23 – brava
9 – vertikalan ugao (L-profil) 24 – donja šarka sa nosačem točkića
10 – čekrk 25 – sendvič panel
11 – C profil 26 – sigurnosna kočnica (usled pucanja opruge)
12 – horizontalno vođenje 27 – foto ćelije
13 – gornja šarka sa nosačem točkića 28 – guma sa kontaktom (SAFETY EDGE) za prepreke
14 – bočna šarka sa nosačem točkića 29 – sigurnosna kočnica (usled kidanja sajle)
15 – C profil